Sloopwerken

Bekke Sloopwerken B.V. voert werkzaamheden uit voor particulieren, bedrijven, instellingen en overheden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder het certificaat ‘Veilig en Milieukundig Slopen” (BRL SVMS-007).

Slopen is een vak apart

Slopen gebeurt niet meer ‘zomaar’; het is een vak. De steeds strengere voorwaarden en regelgeving bepalen de sloopwijze. Selectief slopen is de laatste jaren steeds meer in opmars geraakt. Wij vinden het nu normaal dat er meer dan 80% van het vrijgekomen materiaal weer geschikt wordt gemaakt voor hergebruik.
Niet sorteerbaar afval wordt aangeboden bij een erkende scheidingsinstallatie die het verwerkt als brandstof voor de verbrandingsinstallatie zodat er energie opgewekt kan worden
De stortkosten zijn van grote invloed op de slooptarieven en dus zijn een goede organisatie en planning noodzakelijk om de kosten in de hand te houden.

Plan van aanpak

Met grondig opgezette plannen van aanpak nemen wij gestructureerd elk project ter hand. Er kan hierdoor veel tijd en geld worden bespaard, terwijl toch aan alle milieu-eisen en regelgeving wordt voldaan. Een goede werkvoorbereiding leidt tot betere samenwerking met de aannemer of opdrachtgever.

Recycling

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het restaureren van monumentale panden hebben steeds meer problemen bij het vinden van oude bouwmaterialen
Met verschillende bedrijven hebben we een regeling dat de bruikbare materialen aangeboden worden opdat deze opnieuw gebruikt kunnen worden.
Recycling met de hoofdletter R

Totaalsloop

Bekke Sloopwerken B.V. biedt zijn diensten aan tegen marktconforme prijzen. Ook door nauwe samenwerking met diverse gespecialiseerde bedrijven en onderzoeksbureaus is het voor ons mogelijk om een project in zijn totaliteit aan te nemen en topkwaliteit te leveren. Het gehele pakket van onderzoek, advies, begeleiding en directievoering tot en met de uitvoering van asbestverwijdering, sloop, funderingsloop en de oplevering van de schone bouwput.

Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar: frans@bekke.nl