Asbestsanering

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels.  Het is zeer slijtvast, brandwerend en isolerend. Asbest werd vanwege zijn bijzondere eigenschappen gebruikt in tal van producten.

U wilt asbest verwijderen. Wat nu?

Of u nu als woningbouwvereniging een woningbestand wilt renoveren of als particulier uw schuur wilt slopen: de kans bestaat dat u asbest aantreft. Asbest verwijderen of asbest saneren moet u op een zo veilig mogelijke manier laten doen. De mineralen waaruit asbest is opgebouwd bestaan namelijk uit microscopisch kleine vezels die kankerverwekkend kunnen zijn als u eraan wordt blootgesteld. Asbestsanering kan dus niet veilig en voorzichtig genoeg gebeuren. Bekke Recycling BV is reeds 1995 in het asbest traject actief en kan dan ook bouwen op jaren lange ervaring en deskundigheid.

Waarin zit asbest zoal?

Asbest is tot 1993 in ongeveer 3500 verschillende soorten producten verwerkt.
U kunt asbest in bijvoorbeeld golfplaten, plafonds, vloerbedekkingen, wandbeplatingen, als thermische isolatie en om leidingen tegenkomen. Maar ook in oude vloerzeilen en raamkit.

Om de asbestsanering zo goed mogelijk uit te kunnen voeren moeten we weten of de asbesthoudende materialen binnen of buiten zitten. In kruipruimten, in leefruimten of op het dak?
Weet u niet zeker of het om asbest gaat? Dan voeren we vooraf een visuele inspectie uit.

Asbestsanering. Zo pakken we het voor u aan.

Aannemers, overheidsinstellingen, woningbouwverenigingen, architecten, ziekenhuizen en particulieren: asbestsanering doet Bekke Recycling BV voor iedereen.

Voor de sanering kan plaats vinden dient er eerst een asbest inventarisatie te worden opgesteld door een SC 540 erkende instelling die ten grondslag ligt voor het aanvragen van de vereiste sloopvergunning/melding.
Bekke Recycling BV kan dit voor u regelen, net zoals het aanvragen van de sloopmelding.

Bij de asbestinventarisatie wordt bepaald om welk soort asbest het gaat en op welke manier het asbest moet worden verwijderd. Dat kan bijvoorbeeld een volledige isolering van de ruimten betekenen, zodat er geen vezelemissie mogelijk is. De ruimten worden dan luchtdicht gemaakt met behulp van folie.
Ons deskundige en geschoolde asbestteam is gekleed in beschermende kleding en maskers. Ze demonteren alle asbestonderdelen op een voorzichtige manier, ze werken keurig netjes en geheel volgens de veiligheidsvoorschriften.
Wilt u weten hoe ons asbestteam te werk gaat? Ze geven u ter plekke heldere voorlichting. Zo weet u waar u aan toe bent.

Interesse of vragen ?   Mail of bel ons en we ontzorgen u helemaal of zullen meehelpen met het aanvragen van de vereiste papieren.

Containment

Binnensanering met een containment